Sunday, January 10, 2016

Өргөн тархсан хэлнүүдийн талаарх сонирхолтой баримт

1. Дэлхий дээр өнөөгийн байдлаар 7102 хэл хэрэглэгдэж байгаагаас Ази тивийн оршин суугчид хамгийн олон нь буюу 2301 хэлээр хоорондоо ярьдаг байна.